Sağlık Politikası

Hedefimiz iş sağlığı ve güvenliği konusunda lider bir referans şirket olmak.

Değerlerimiz ve kurumsal sorumluluk ilkelerimiz ve Dünya Sağlık Örgütü'nün tanımı ile "Sağlık; fiziksel, zihinsel ve toplumsal refah durumudur, sadece hastalığın ve sakatlığın olmaması değildir."


Bu hedefi gerçekleştirmek için;

Her yöneticinin sağlık ve güvenliğin gelişmesine önem verdiğinin garanti edilmesi ve onların bu gelişmeye liderlik ederek örnek olması,
Sağlık ve Güvenlik farkındalığını arttırıp tüm çalışanların ilgisine sunmak ve bu konuda onlara tavsiyede bulunup, iletişim kurmak,
Verimli eğitimin ve bilginin sağlanması,
Deneyimden yararlanmak ve deneyimi paylaşmak,
Lokasyonumuzun veya müşterilerimiz tarafından işletilen taşeronların emniyetini sağlamak,
Kişisel girişimi geliştirerek, iş yerindeki refahı arttırmak,